Верикдень Сварожий

Слава Ярилу Красному й Лелі-Матінці!
21 березня київська громада «Покон Рода» відзначила на капищі біля Київського історичного музею Великдень – свято весняного сонця й кохання. Було проведено святковий обряд прославлення Рідних Богів і Предків, вшанування Лелі і Ярила.
Громада проводила славлення навколо дев’яти вогнищ, у пожертву Богам принесли мед-сурицю і великий каравай. Дівчата закликали весну хороводами й веснянками. Після обряду рідновіри та гості свята ще довго розважалися, танцювали народні танці, співали обрядових пісень і пригощалися святковою братчиною.
У слов’янській відичній традиції Великдень – одне з найбільших і найважливіших календарних свят. Для рідновіра Великдень – це день, коли після зими воскресає весь світ, він наче струшує з себе залишки снігу й криги і постає перед нами знову молодим, готовим розвиватися, цвісти, буяти, родити. Зовнішнє природне явище виступає символом внутрішнього глибинного божественного дійства — переродження Всесвіту.
Оскільки рідновіри ототожнюють себе з Природою і вважають її прямим проявленням Всевишнього, ми усвідомлюємо, що й життя людське проходить за тим самим Божим законом. За зимою в нашому житті настає весна, омолоджується тіло, додається життєвої наснаги й віри у щасливе майбутнє, приходить або стає сильнішим кохання, адже серце вже не мерзне – його гріє Ярило-Сонце й леліє Леля-Матінка. Також весняне тепле Сонечко благословляє в цей день Макошу-Землю на багатий врожай.
Тому Великдень для православного рідновіра – це свято переродження й оновлення Світу і його власної душі, свято кохання, натхнення, надії й вічної молодості, перемоги весни над зимою – життя над смертю. Його святкують вже понад 7518 років поспіль!
Найважливішими обрядовими великодніми стравами є бабка, крашанки й писанки. Яйце – це символ вічного життя, маленька модель Всесвіту, в жовтогарячій серцевині яйця міститься зародок нового життя, а саме яйце нагадує за формою Сонце. Традиційно круглої форми повинна бути й великодня бабка. Ці святкові страви люди й понині приносять на священний обряд, щоб їх силами своїми освятили Боги на блага духовні і тілесні, аби процвітав у щасті й благості Рід слов’янський.

Слава Ярилу Красному и Леле-Матушке!
21 марта киевская община «Покон Рода» отметила на капище возле Киевского исторического музея Великдень – праздник весеннего солнца и любви. Был проведен праздничный обряд прославления Родных Богов и Предков, почитание Лели и Ярила. Община проводила славление вокруг девяти огнищ, Богам пожертвовали мёд-сурицу и большой каравай. Девушки призывали весну хороводами и веснянками. После обряда родноверы и гости праздника еще долго развлекались, танцевали народные танцы, пели обрядовые песни и угощались праздничной братчиной.
В славянской ведической традиции Великдень – один из наибольших и важнейших календарных праздников. Для родновера Великдень – это день, когда после зимы воскресает весь мир, он как будто стряхивает с себя остатки снега и льда и является нам опять молодым, готовым развиваться, цвести, изобиловать, родить. Внешнее природное явление выступает символом внутреннего глубинного божественного действа – перерождения Вселенной.
Поскольку родноверы отождествляют себя с Природой и считают ее прямым проявлением Всевышнего, мы осознаем, что и жизнь человеческая проходит по тем же Божьим законам. После зимы в нашей жизни наступает весна, омолаживается тело, приходит вдохновение и вера в счастливое будущее, приходит или становится сильнее любовь, ведь сердце уже не мерзнет – его греет Ярило-Солнце и лелеет Леля-Матушка. Также весеннее теплое Солнышко благословляет в этот день Макошу-Землю на богатый урожай.
Поэтому Великдень для православного родновера – это праздник перерождения и обновления Мира и его собственной души, праздник любви, вдохновения, надежды и вечной молодости, победы весны над зимой – жизни над смертью. Его празднуют уже более 7518 лет подряд!
Важнейшие обрядовые пасхальные яства: кулич, крашанки и писанки. Яйцо – это символ вечной жизни, маленькая модель Вселенной, в оранжевой сердцевине яйца содержится зародыш новой жизни, а именно яйцо напоминает по форме Солнце. Традиционно круглой формы должен быть и кулич. Эти праздничные кушанья люди и поныне приносят на священный обряд, чтобы их силами своими освятили Боги на блага духовные и телесные, чтобы процветал в счастье и благости Род славянский.

Источник: www.via-midgard.info

Мой блог находят по следующим фразам

Добавить комментарий